DIGITAL HOSPITAL

Protecția

Datelor

Valabil: din 29.04.2024

Informații despre gestionarea datelor din web digitalhospital.ro

 

Acest ghid de gestionare a datelor se bazează pe Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și pe libera circulație a acestor date și care abrogă Directiva 95/46 / CE („GDPR”).

1. Introducere

1.1 Scopul este informarea persoanelor vizate ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate de Green Splid SRL („Data Controler”) despre prevederile articolului 13 alineatul (1) din GDPR și despre prelucrarea datelor cu caracter personal și drepturile lor în conformitate cu prezentul alineat.

1.2 Operatorul de date a luat cunoștință de datele cu caracter personal în cursul activităților sale, în conformitate cu dispozițiile legale in vigoare, în special GDPR.

Totodată, operatorul de date informează clienții, partenerii și toate persoanele fizice și juridice care sunt în contact cu persoana responsabilă de prelucrarea datelor , în orice mod care poate fi interpretat din punct de vedere legal, despre regulile de prelucrare a datelor cu caracter personal prelucrate de acesta, proceduri și gestionarea datelor.

 2 Datele operatorului de date

Prelucrearea primară a datelor
Nume: Green Splid SRL
Sediu: Str. Antim Ivireanu, Nr.5, Cluj Napoca.
Număr de înregistrare la regsitrul comerţului: J12/1854/2018
Cod fiscal: 39305884
Adresa de e-mail: office@digitalhospital.ro
Adresa site-ului: www.digitalhospital.ro
Telefon: 0040760680070

3 Ofițerul reponsabil cu verificarea operatorului de date şi protecţi

Responsabil cu protecția datelor
Nume: Bikfalvi Aron Marton
Adresa de corespondenta: Str. Antim Ivireanu, Nr.5, Cluj Napoca.
Telefon: 0040760680070
Adresa de e-mail: office@digitalhospital.ro

4. Scopul gestionării datelor, domeniul de aplicare al datelor prelucrate și baza legală a gestionării datelor

4.1 Scopurile gestionării datelor:
– scopul gestionării datelor furnizate pe interfața magazinului web este de a identifica persoana dată, persoana în așteptare, de a o distinge de persoane cu același nume, de a asigura contactul cu aceasta
– asigurarea furnizării serviciilor disponibile pe interfața magazinului web. Operatorul de date folosește datele furnizate de persoana vizată pentru un scop specific, numai în scopul îndeplinirii comenzii, livrării acesteia la domiciliu, care permite facturarea, păstrarea legăturii sau, în cazul în care persoana vizată s-a abonat la newsletter, trimiterea unui buletin informativ și ulterior dovedirea condițiilor contractului.
– asigurarea unui serviciu eficient pentru clienți (pregătirea rapoartelor și analizelor statistice în acest scop),

4.2 Domeniul de aplicare al datelor gestionate
Informații furnizate în timpul achiziționării:
– Nume Prenume
– Numele companiei și codul fiscal, dacă este disponibil sau cerut de lege:
– adresa de facturare (numele beneficiar, numele străzii, numărul casei, orașul etaj / apartament, cod poștal),
– adresa de livrare (numele beneficar, numele străzii, numărul casei, orașul etaj / apartament, cod poștal),
– Adresa de e-mail:
– Numar de telefon:
Informații furnizate în timpul înregistrării:
În timpul înregistrării, persoana vizată trebuie să furnizeze următoarele date cu caracter personal la efectuarea unei achiziții:
– Nume de utilizator,
– Adresa de email,
– Numar de telefon,
– Parola,
– Numele companiei și codul fiscal, dacă este disponibil sau cerut de lege:
– adresa de facturare (numele client, numele străzii, numărul casei, orașul, codul poștal),
– adresa de expediere (client, numele străzii, numărul casei, orașul, codul poștal),
Date gestionate în timpul înregistrării tradiționale: nume de utilizator, adresă de e-mail și parolă.

4.3 Baza legală pentru gestionarea datelor
Baza legală pentru gestionarea datelor este specificata mai sus.
Persoana vizată își dă acordul pentru utilizarea datelor la înregistrare, la utilizarea site-ului sau furnizarea voluntară a datelor cu ocazia răspumsurilor la întrebări.

 5. Alte rganizații  care vor avea acces la date

Datele sunt accesibile în primul rând operatorului de date și personalului său intern, acestea nu sunt publicate sau transmise terților.
Operatorul de date dezvăluie date personale partenerilor contractați doar în scopuri de facturare și livrare.
Procesare de date:
Smartbill sistem de facturare
Serviciul de curierat Fan Courier sau Same Day Courier.

6. Transfer de date în afara Uniunii Europene / Spațiului Economic European sau către o organizație internațională

Operatorul de date nu transferă date în afara Uniunii Europene / Spațiului Economic European sau către o organizație internațională.

7. Durata gestionării datelor

De regulă, datele vor fi prelucrate numai pentru timpul strict necesar procesării datelor, cu condiția ca:
– în cazul prelucrării datelor necesare executării unui contract, durata prelucrării datelor durează până la rezilierea contractului, executarea cererilor aferente sau încetarea executării. Datorită unei cerințe legale (de exemplu, prevederile Legii C din 2000 privind contabilitatea), prin lege se stabilește un termen mai lung (8 ani) pentru păstrarea datelor.
– în cazul prelucrării datelor aferente îndeplinirii unei obligații legale, durata prelucrării datelor poate fi stabilită în conformitate cu termenele prevăzute în legislația care stabilește obligația legală;
– în cazul prelucrării datelor pe baza consimțământului persoanei vizate, prelucrarea datelor încetează chiar înainte de realizarea scopului, în cazul în care consimțământul său a fost retras de către persoana vizată.
După expirarea perioadelor specificate mai sus, operatorul de date șterge datele cu caracter personal, cu ștergerea anonimizării datelor, adică faptul că acestea nu mai pot fi identificate și legate de persoana vizată.
În cazul în care persoana vizată nu acceptă oferta operatorului de date în timpul încheierii contractului, operatorul de date ia în considerare retragerea consimțământului cu privire la datele sale personale (adresa de e-mail, numărul de telefon, numele) și șterge imediat datele personale furnizate din evidenţă.

8. Drepturile persoanei în cauză

8.1 Dreptul de acces și informații
La cererea persoanei vizate, operatorul de date va furniza informații cu privire la procesarea datelor sale este în desfășurare. În acest caz, operatorul de date trebuie, pe lângă furnizarea accesului, să informeze persoana vizată despre categoriile de date prelucrate, scopul prelucrării datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari, perioada de stocare a datelor sau criteriile de determinare a perioadei de exercitare. În cazul transferurilor de date în afara Uniunii Europene sau Spațiului Economic European, persoana vizată este, de asemenea, informată cu privire la garanțiile corespunzătoare furnizate în legătură cu transferul de date.

8.2 Dreptul la rectificare
Persoana vizată are dreptul de a solicita corectarea datelor sale de la operatorul de date în cazul inexactității acestora. Dacă este necesară corectarea datelor cu caracter personal gestionate de operatorul de date, persoana vizată poate solicita corectarea datelor în scris (prin poștă sau e-mail), indicând datele corecte.
Persoana vizată este obligată să notifice în scris (prin poștă sau prin e-mail) operatorul de date orice modificare a datelor cu caracter personal gestionate de către operatorul de date imediat, dar cel târziu în termen de 5 zile de la modificare. Partea în culpă este răspunzătoare pentru orice daune suferite de operatorul de date din cauza neîndeplinirii sau îndeplinirii tardive a acestei notificări.

8.3 Dreptul de anulare
Dacă există motivele prevăzute la articolul 17 din GDPR, persoana vizată poate solicita operatorului de date ștergerea datelor sale personale fără întârzieri nejustificate, iar controlorul de date trebuie să respecte cererea.
În cazul în care controlorul de date dezvăluie date cu caracter personal, adică le-a transmis unor terți, controlorul de date, în exercitarea dreptului său de a șterge, ia măsurile rezonabile pentru a informa ceilalți operatori de date cărora le-au fost transmise datele cu caracter personal că: persoana vizată a solicitat ca link-urile cu datele personale în cauză sau o copie sau o copie a acestor date cu caracter personal să fie șterse.

8.4 Dreptul de a restricționa procesarea datelor
Persoana vizată are dreptul să restricționeze procesarea datelor la solicitarea controlorului de date dacă
– persoana vizată contestă acuratețea datelor cu caracter personal;
– prelucrarea datelor este ilegală;
– operatorii de date nu mai au nevoie de date cu caracter personal în scopul prelucrării datelor, însă persoana vizată le solicită pentru a face, a aplica sau a proteja revendicările legale;
– persoana vizată s-a opus prelucrării.

8.5 Dreptul la portabilitatea datelor
Persoana vizată va avea dreptul să primească datele cu caracter personal care îi sunt puse la dispoziția operatorul de date într-un format structurat, utilizat pe scară largă, care poate fi citit automat și va avea dreptul de a transfera aceste date către un alt operator de date fără a fi împiedicat de către operatorul de date dacă:
– gestionarea datelor se bazează pe consimțământ; și
– gestionarea datelor este automatizată.

8.6 Dreptul la protest
Persoana vizată se poate opune prelucrării datelor sale personale în scopul achiziției directe de afaceri. În acest caz, datele personale nu mai pot fi prelucrate în acest scop. În legătură cu exercitarea drepturilor enumerate mai sus, persoana vizată are dreptul să contacteze operatorul de date la datele de contact indicate în acest prospect.
Operatorul de date furnizează, fără întârziere nejustificată de la depunerea cererii, dar nu mai târziu de 1 lună, informațiile cu privire la măsurile luate ca urmare a solicitării în scris și într-o formă inteligibilă.
Dacă baza legală pentru prelucrarea unei date este doar acordul persoanei vizate, persoana vizată poate retrage consimțământul, dar acest lucru nu afectează legalitatea prelucrării datelor efectuate pe baza consimțământului înainte de retragere.

9. Gestionarea necorespunzătoare a datelor

În cazul în care operatorul intenționează să efectueze prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în alt scop decât cel pentru care au fost colectate, acesta trebuie să informeze persoana vizată despre acest scop diferit și despre orice informații suplimentare relevante menționate la articolul 13 alineatul (2) si (3) GDPR înainte de prelucrarea ulterioară.

10. Reguli pentru cookie-urile gestionate pe site-ul web

Un cookie HTTP (de obicei un cookie) este un pachet de informații pe care un server le trimite unui browser web, pe care browserul îl trimite înapoi serverului de fiecare dată când face o solicitare către server. Dacă browserul returnează un cookie, serverul are opțiunea de a conecta cererea curentă cu cele anterioare. Este cel mai frecvent utilizat pentru a identifica utilizatorii înregistrați ai unui anumit site web, pentru a înregistra un „coș de cumpărături” sau pentru a urmări vizitatorii.
Ce cookie-uri folosește site-ul nostru web?
După cumpărare, site-ul web stochează numele, adresa de e-mail și datele de adresă în cookie-uri. Depozitarea este comodă, astfel încât nu trebuie completată automat data viitoare când postați. Cookie-urile au o dată de expirare de 1 an.
Când vă conectați la site-ul web, creăm mai multe cookie-uri care vă salvează informațiile de conectare și afișează opțiunile pentru interfața de editare. Cookie-urile de conectare sunt valabile două zile, cookie-urile care stochează opțiunile de afișare a interfeței de editare timp de un an. Dacă opțiunea „Amintește-mi” este bifată, autentificarea va continua două săptămâni. Când vă deconectați, cookie-urile de conectare vor fi eliminate.
Cookie-urile pot fi acceptate pe ecranul de start în conformitate cu reglementările GDPR privind protecția datelor, dar pot fi, de asemenea, respinse sau dezactivate. Când accesați site-ul, acestea sunt oprite până la acceptarea procesării cookie-urilor!
Cookie-urile utilizate pe site-ul web:
_fbp
_ga
_baraj
_gcl_au
_gid
autoptimize_feed
cookie_notice_accepted
gadwp_wg_default_dimension
gadwp_wg_default_metric
gadwp_wg_default_swmetric
moove_gdpr_popup
wp-settings-o
wp-settings-Time-1
wp_woocommerce_session_fbfdc05a5e5b488a2580460998d3f232
Cookie-uri terțe:
Google, Inc .: Google Analytics – pentru măsurarea statisticilor
Site-ul web folosește Google Analytics, un sistem Google Inc. („Google”), pentru a analiza traficul dvs. Se numește sistemul Google Analytics Stochează „cookie-uri” – fișiere text simple, scurte, mici – pe dispozitivul dvs. IT și le folosește pentru a analiza traficul către site-ul nostru web, contribuind astfel la îmbunătățirea site-ului nostru web pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului.
Datele de trafic ale site-urilor înregistrate într-un „cookie” (împreună cu data vizitei și adresa dvs. IP) sunt transmise și stocate pe serverele Google USA. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării traficului site-ului dvs. web, alcătuirii de rapoarte pentru XY și a furnizării altor servicii legate de utilizarea site-ului dvs. web și a internetului.
Utilizatorii care nu doresc ca Google Analytics să raporteze la vizita lor pot instala extensia browser-ului dezactivat Google Analytics. Acest supliment recomandă ca Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js și dc.js) să nu trimită informații de vizită către Google. În plus, utilizatorii care au plug-in-ul browser-ului dezactivat nu vor participa la experimentele de conținut.
Pentru a dezactiva activitatea web Analytics, accesați pagina Google Analytics Dezactivare (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout) și instalați extensia pentru browserul dvs. Pentru mai multe informații despre instalarea și dezinstalarea extensiei, consultați ajutorul pentru browser.
Facebook: ne permite să ne măsurăm activitățile de marketing în serviciile Facebook. (Facebook.com)

11. Tratarea Reclamaţiilor

Persoanele vizate se pot adresa:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

Nume: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Sediu central: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

12. Alte dispoziții

În cazul unei solicitări de la o autoritate a statului  sau o altă organizație bazată pe o obligație legală, operatorul de date poate fi obligat să furnizeze date sau poate fi obligat să facă acest lucru. În astfel de cazuri, operatorul de date se va strădui să elibereze doar datele personale care sunt absolut necesare pentru îndeplinirea obligației legale.

Operatorul de date își rezervă dreptul de a modifica unilateral aceste regulamente cu o notificare prealabilă părțile interesate  pe site-ul web. După intrarea în vigoare a modificării, persoana vizată trebuie să accepte modificările pentru utilizarea ulterioară a site-ului, în forma  cum este furnizat de Prestatorul de servicii pe site-ul web.